Välkommen till bokföringsdjungeln

Bokföringsdjungeln är för dig som har svårt att orientera dig rätt i djungeln av bokföringsprogram.

Låt oss hjälpa dig hitta rätt bokföringsprogram!

Vem behöver bokföra?

I november 2010 avskaffades revisornsplikten i Sverige för mindre aktiebolag. Tvånget togs bort för bolag med högst 3 anställda, högst 3 miljoner i omsättning och högst 1,5 miljoner i balansomslutning. Omsättning är samma sak som de sammanlagda intäkterna från sålda varor och tjänster under en viss period. Ofta räknas detta årsvis. Balansomslutningen ger en överblick över tillgångar och skulder och innebär summan av tillgångar, eller summan av eget kapital och skulder, i balansräkningen. Dessa summor är alltid lika, alltså i balans, därav namnet balansräkning. Om bolaget uppfyller två av dessa kriterier måste bolaget ha revisor. Om endast ett av kriterierna uppfylls faller bolaget utanför kravet. Du kan istället anlita en så kallad auktoriserad redovisningskonsult istället för en revisor, alternativt göra bokföringen på egen hand. Avskaffandet av revisorskravet har alltså inte bara lett till att organisationer slipper revisorn, utan även till att allt fler, framförallt småföretagare, sköter sin bokföring på egen hand utan utomstående hjälp. Du som driver en enskild firma behöver inte heller ha en revisor utan får sköta din bokföring, dina bokslut och din deklaration helt på egen hand.  

Bokföra själv eller ta hjälp?

Men hur är det egentligen med det här att bokföra själv, är det verkligen för alla? Kan det rent av vara så att vissa organisationer får välja bort revisorn eller konsulten, men bör inte göra det då det inte gynnar bolaget? Det beror ju på blir ju svaret. Om det finns någon inom organisationen som klarar av bokföringen utan en revisor eller redovisningskonsult och organisationen dessutom faller utanför kravet för revision, varför inte? Många egenföretagare resonerar säkert att det är billigare att bokföra själv. Det är det förvisso om allt går smärtfritt, men om olyckan slår till och allt blir fel kan det leda till dyra böter från Skatteverket. Då hade det nog plötsligt varit billigare med en revisor i slutändan. Nej, det finns inget ja- eller nejsvar. Det finns många faktorer som ska vägas in om du funderar på hur bokföringen ska skötas. Ska du göra det själv eller ska du ta hjälp? Om du ska göra det själv, vilket bokföringsprogram ska du välja?